Større sikkerhed ved vognbaneskift.

Registrerer og advarer om køretøjer i den blinde vinkel.

Blind Spot-assistenten er en hjælp for føreren, når der skiftes vognbane på flersporede veje. Den hjælper dig med i god tid at opdage køretøjer, der befinder sig i den blinde vinkel. Dette sker ved hjælp af optiske og akustiske advarselssignaler.

Hvis systemet registrerer et køretøj i det blinde område, advarer det føreren med en rød trekant i sidespejlet i den pågældende side. Aktiveres retningsviseren på trods af denne optiske advarsel, blinker trekanten hurtigt, og der lyder desuden en akustisk advarsel.

Lorem Ipsum