Forebyggende beskyttelse i kritiske trafiksituationer.

Intelligent diagnosticering af eventuel risici.

PRE-SAFE® - det præventive beskyttelsessystem for personerne i bilen er i stand til at registrere kritiske køresituationer i god tid og derefter iværksætte præventive tiltag. Disse tiltag omfatter reversibel stramning af førerens og forsædepassagerens sikkerhedsseler, lukning af eventuelt åbne vinduer og tagsystemer samt – i forbindelse med elektrisk sædeindstilling – placering af passagersædet i en position, der er mest fordelagtig i tilfælde af en ulykke.

Til kritiske køresituationer hører panikbremsninger, hvor føreren med PRE-SAFE® vil opnå en tydeligt større forsinkelse i opbremsningen, end det umiddelbart er muligt som følge af vejbaneforholdene – f.eks. i glatføre. Kritiske styrebevægelser ved høje hastigheder kan ligeledes udløse beskyttelsesmekanismer, fordi den slags bevægelser kan være tegn på, at føreren er blevet forskrækket og derfor kører ustabilt og farligt.

Lorem Ipsum