Vito kassevogn - Tempmatic | Læs mere her | Mercedes-Benz

Stabil, behagelig temperatur i kabinen.

Bidrager til øget trafiksikkerhed.

Det halvautomatisk regulerede klimaanlæg TEMPMATIC øger førerens velbefindende med en behageligt tempereret kabine og bidrager dermed til at øge trafiksikkerheden.

Styrken af ventilationen og luftfordelingen kan indstilles manuelt. Klimaanlægget regulerer selvstændigt temperaturen i kabinen, og under tempereringen affugtes luften, hvilket forhindrer, at ruderne dugger på indersiden. Et integreret filter danner desuden en barriere mod pollen og støv.

Holdes tasten for recirkulationsluft nede i ca. 2 sekunder, lukker den automatisk alle åbnede, elektrisk aktiverede vinduer – med undtagelse af ventilationsruden bagi. Holdes tasten nede igen i længere tid, kører vinduerne tilbage til den åbne udgangsposition.