Er der garanti på batteriet?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Hvis kapaciteten af dit batteri falder under grænseværdien på 180 Ah af restkapaciteten inden for de første 8 år - eller de første 100.000 km - efter første indregistrering, er du sikret via battericertifikatet. Battericertifikatet er inkluderet i købsprisen, og vi dækker naturligvis også omkostningerne ved et evt. batteriskift.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum