Hvad påvirker bilens rækkevidde?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Den faktiske aktionsradius - bedre kendt som f.eks. bilens rækkevidde - afhænger af den individuelle køremåde, vej- og trafikforhold, vejrforhold som udetemperatur, anvendelsen af klimaanlæg/varme mm.

Herudover kan udstyr desuden påvirke lasten pga. øgning/reducering af egenvægten.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum