Bortskaffelsesordning | Mercedes-Benz Vans
Mercedes-Benz Vans bortskaffelsesordning

Bortskaffelsesordning.

Genbrug af udrangerede køretøjer.

Bæredygtighed og miljøbeskyttelse hos Daimler.

Som producent af biler er Daimler sit ansvar bevidst og har gjort bæredygtig og miljøvenlig mobilitet til en integreret bestanddel af virksomhedens strategi. Daimler AG's miljøretningslinjer tager højde for hele produktets livscyklus, fra design over produktion og produktanvendelse til bortskaffelse og genanvendelse.

Vi arbejder til stadighed på at forbedre de processer for genanvendelse, som er nødvendige, når køretøjet ikke skal anvendes længere.

Hvis du på et tidspunkt skal skille dig af med dit Mercedes-Benz varevogn, beder vi dig om at returnere den til vores bortskaffelsesnetværk. Mercedes-Benz organiserer en enkel og gratis bortskaffelse samt en genanvendelse af din varevogn, som overholder lovgivningen - og tilmed er miljøvenlig.

Ved at indlevere dit køretøj - og dermed sikre effektiv genanvendelse af materialerne - yder du et værdifuldt bidrag til recycling, og du er med til at skåne miljøet.

Bortskaffelse.

Bortskaffelse af dit køretøj.

For at gøre bortskaffelsen af dit køretøj så enkel som muligt har Mercedes-Benz et omfattende samarbejde med et net af genvindingscentraler. Ved aflevering til genbrugsnetværket sørger du for, at dit køretøj genanvendes i henhold til lovgivningen, at dets værdifulde materialer genindvindes i nye produkter. På den måde yder du et værdifuldt bidrag til at beskytte vores miljø og forbedre ressourceeffektiviteten.

Når du har overdraget køretøjet og registreringsattesten til en af vores partnere, modtager du en skrotningsattest, der bekræfter bortskaffelsen i henhold til lovgivningen. Som regel skal du bruge denne attest, så du bagefter kan få dit køretøj slettet hos den registrerende myndighed.

Som ejer af en Mercedes-Benz Van er du med nedenstående betingelser berettiget til at få dit køretøj bortskaffet gratis i vores bortskaffelsesnetværk:

  • Alle komplette køretøjer op til 3,5 ton.
  • Køretøjet er eller har været indregistreret i et EU-land i mindst en måned før udrangeringen.
  • Det udrangerede køretøj må ikke indeholde affald og skal være komplet (drev, undervogn, karrosseri, katalysator, elektroniske styreenheder).

Massiv aflastning af miljøet.

Genanvendelse af værdifulde råstoffer.

Din Mercedes-Benz varevogn har måske sine bedste år bag sig – men derfor er den alligevel ikke færdig.

De mest moderne genbrugsteknologier gør det muligt at genanvende en stor del af køretøjets materialer, spare på værdifulde råstoffer og aflaste miljøet massivt.