WLTP I Mercedes-Benz Vans
Mercedes-Benz WLTP

WLTP.

Mere korrekte forbrugs- og emissionsværdier.

Den nye WLTP-procedure.

Også certificeringsprocedurer bliver forældede, og nu afløser "Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure" (WLTP) den hidtidige NEDC-procedure til måling af forbrugs- og emissionsværdierne.

NEDC er anvendt i Europa siden 1992 og blev først udviklet til teoretisk målingskørsel. En moderne certificeringsprocedure bør levere så realistiske værdier som muligt, og dette krav opfylder NEDC-proceduren ikke længere. Det har ført til udviklingen af WLTP-proceduren på initiativ af FN's Økonomiske Kommission for Europa (UNECE). Den ny WLTP-cyklus er baseret på reelle, empirisk indsamlede kørselsdata fra Asien, Europa og USA og er dermed klart mere repræsentativ end NEDC.

Iht. art. 15, stk. 2 og 3 VO 2017/1151/EU gælder følgende implementeringstidspunkter:

  • 01.09.2017: Nye biltyper ved køretøjer i klasserne M1 og M2.
  • 01.09.2018: Nye køretøjer ved køretøjer i klasserne M1 og M2.
  • 01.09.2018: Nye biltyper ved køretøjer i klasse N1, gruppe II og III og klasse N2.
  • 01.09.2019: Nye køretøjer ved køretøjer i klasse N1, gruppe II og III og klasse N2.

Ny kørselscyklus og specifikke værdier for hvert køretøj.

Sammenligning af WLTP og NEDC.

Det nye ved WLTP-certificeringen er først og fremmest testcyklussen og kravet om at dokumentere de specifikke forbrugsværdier for alle mulige konfigurationer for et køretøj.

En sammenligning af de to testcykler viser, at WLTP-cyklussen er mere realistisk og krævende end NEDC-cyklussen. WLTP-cyklussen tager 30 i stedet for 20 minutter, der accelereres oftere, og den tid, i hvilken køretøjet står stille, nedsættes betydeligt. Også tophastigheden ligger med 131 km/t ca. 10 km/t over NEDC-cyklussen.

Hertil kommer, at forbrugs- og emissionsværdierne i WLTP-proceduren beregnes for det enkelte køretøj, da et køretøjs masse samt luft- og rullemodstand kan ændres alt efter køretøjets udstyr. Der tages også hensyn til ekstraudstyr. Hvis du f.eks. vælger et hjul med god aerodynamik som ekstraudstyr, kan dette sagtens påvirke forbrugsværdierne positivt.

Tættere på det reelle forbrug på vejene.

Fordele ved WLTP.

De værdier, der udledes af WLTP-proceduren, tegner et mere reelt billede af dit faktiske brændstofforbrug på vejene end de værdier, man får med NEDC-proceduren. Det skyldes den ny kørselscyklus, der bedre gengiver de aktuelle kørselsprofiler. Desuden skal forbrugsværdierne dokumenteres specifikt for det enkelte køretøj, hvilket vil sige, at certificeringsværdierne tager højde for masse, luft og rullemodstand samt evt. ekstraudstyr.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at heller ikke WLTP kan levere reelt "individuelle" forbrugsværdier. Resultatet af WLTP er en standardiseret testcyklus, der ikke kan vise det personlige forbrug for alle typer af førere. Et køretøjs faktiske forbrug afhænger i høj grad af din individuelle kørselsadfærd, af turens profil, af trafikkens tæthed, af køretøjets last og af ydre forhold som f.eks. temperatur.