Overgangsfase I Mercedes-Benz Vans
Mercedes-Benz overgangsfase til WLTP

Overgangsfase.

Forskellige ændringstidspunkter i EU.

Overgangsfasen fra NEDC til WLTP.

Det ligger fast, at alle 28 EU-lande skal skifte til den nye WLTP-certificering inden slutningen af 2020.

Derimod er tidsplanen for udmelding af forbrugs- og emissionsværdierne samt tilpasning af beregning af køretøjsafgifterne ikke harmoniseret.

NEDC-værdierne bibeholdes indtil videre.

Ud over WLTP-værdierne skal der indtil slutningen af 2020 også beregnes NEDC-værdierne for alle køretøjer. Disse værdier fremgår også af registreringsattesten. Derfor beregnes NEDC-værdien efter WLTP-certificeringen fremover efter en af staten på forhånd givet procedure. De rammebetingelser, der er defineret i WLTP, gælder også fremover.

De beregnede NEDC-værdier danner grundlaget for beregningen af CO2-emissionerne fra køretøjsflåden fra en producent, da disse værdier oprindeligt blev defineret på baggrund af NEFZ-certificeringen.

Forskellige tidspunkter, forskellige grænseværdier.

WLTP-certificeringen skelner både med hensyn til grænseværdierne og introduktionstidspunkterne mellem køretøjer med personbilsindregistrering (M1) og køretøjer med erhvervskøretøjsindregistrering (N1).

Køretøjer med erhvervskøretøjsindregistrering N1, gruppe II og III og i klasse N2 skifter fra NEDC- til WLTP-certificeringen et år efter køretøjer med personbilsindregistrering. Det betyder, at WLTP gælder for nye typegodkendelser med erhvervskøretøjsindregistrering N1, gruppe II og III samt i klasse N2 fra 01.09.2018 og fra 01.09.2019 for alle ny-indregistrerede køretøjer.

En undtagelse er køretøjer med en referencemasse på over 2.840 kg, som kan forekomme med Sprinter. For disse køretøjer gælder WLTP ikke. De certificeres også fremover iht. emissionsstandard Euro VI på motorprøvestand. Ved referencemasser mellem 2.380 kg og 2.840 kg kan der vælges mellem WLTP-certificeringen på rulleprøvestanden eller en certificering på motorprøvestanden.