RDE I Mercedes-Benz Vans
Mercedes-Benz RDE

Partikel- og kulstofemissioner måles både på laboratoriet og ude i trafikken.

Real Driving Emissions (RDE).

Under den ny certificeringsprocedure måles udledningen af skadelige stoffer også ved faktisk kørsel på vejene, dvs. at WLTP-certificeringen i laboratoriet suppleres med måling af udledning af skadelige stoffer i de nyeste emissionsstandarder, Euro 6c, Euro 6d-TEMP og Euro 6d.

Målingen af "Real Driving Emissions", RDE, skal sikre, at grænseværdierne for skadelige stoffer som kvælstofilter og partikeltal ikke kun overholdes på laboratoriet, men også i virkelighedens vejtrafik. Til dette formål monteres PEMS-enheder (Portable Emission Measurement System) på køretøjet, som kan måle andelen af skadelige stoffer i udstødningsgassen under kørslen.

En såkaldt konformitetsfaktor (Conformity Factor, CF) oplyser, hvor meget højere de værdier, der måles i trafikken, maksimalt må være sammenlignet med Euro-6-laboratorieværdier.

Efter en overgangsfase må værdierne for kvælstofilter og antallet af partikler for emissionsstandarden Euro 6d endnu ligge 50 % over de værdier, der er foreskrevet for laboratoriemålingerne. Denne måletolerance i det bærbare måleudstyr for RDE-test skal kontrolleres en gang om året og eventuelt reduceres.