Emissionstyper I Mercedes-Benz Vans
Mercedes-Benz forbrændingsmotorer emissionstyper

Det handler om at få renere luft.

Udledning af CO2 og andre skadelige stoffer.

Bilernes forbrændingsmotorer udleder primært CO2 samt skadelige stoffer som f.eks. kvælstofilter og partikler.

Det stigende indhold af CO2 i atmosfæren bidrager til global opvarmning, og for at forbedre luftkvaliteten – først og fremmest i byerne – skal der i de forskellige trin af emissionsstandarden Euro-6 overholdes grænseværdier for udledning af skadelige stoffer, for at køretøjerne kan certificeres.

Der fokuseres først og fremmest på kvælstofilter (NOx) og fint støv. Kvælstofilter opstår, når kvælstof reagerer med ilt. Ved definitionen af grænseværdierne for partikler spiller især meget fint støv, der kan passere uhindret igennem filtermekanismerne af de menneskelige slimhinder, en rolle.

Kulilte (CO) og kulbrinter (HC) er nogle af de andre skadelige, kemiske forbindelser, som der er grænseværdier for i Euro-6.