WLTP og RDE I Mercedes-Benz Vans

WLTP og RDE. De nye, europæiske testprocedurer.

Også certificeringsprocedurer bliver forældede, og nu afløser "Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure" (WLTP) den hidtidige NEDC-procedure til måling af forbrugs- og emissionsværdierne.

NEDC er anvendt i Europa siden 1992 og blev først udviklet til teoretisk målingskørsel. En moderne certificeringsprocedure bør levere så realistiske værdier som muligt, og dette krav opfylder NEDC-proceduren ikke længere. Det har ført til udviklingen af WLTP-proceduren på initiativ af FN's Økonomiske Kommission for Europa (UNECE). Den ny WLTP-cyklus er baseret på reelle, empirisk indsamlede kørselsdata fra Asien, Europa og USA og er dermed klart mere repræsentativ end NEDC.

Desuden måles udledningen af skadelige stoffer under den ny certificeringsprocedure også ved faktisk kørsel på vejene. I de nyeste emissionsstandarder, Euro 6c, Euro 6d-TEMP og Euro 6d, suppleres WLTP-certificering i laboratoriet med målingen af udledningen af skadelige stoffer på vejene.

Målingen af "Real Driving Emissions" (RDE) skal sikre, at grænseværdierne for skadelige stoffer såsom kvælstofilter og partikeltal ikke kun overholdes på laboratoriet, men også i den virkelige trafik ude på vejene.

Tættere på virkeligheden ude på vejene.

WLTP-proceduren redcuerer forskellen væsentligt mellem de værdier, der bliver målt på prøvestanden, og de faktiske forbrugsværdier. Det skyldes den ny kørselscyklus, der gengiver de aktuelle kørselsprofiler bedre.

Desuden dokumenteres forbrugsværdierne specifikt for det enkelte køretøj. Det vil sige, at der ved måling af certificeringsværdier tages højde for masse, luft og rullemodstand samt ekstraudstyr. Dertil kommer målingen af "Real Driving Emissions" (RDE), der sikrer, at grænseværdierne for skadelige stoffer såsom kvælstofilter og partikeltal ikke kun overholdes på laboratoriet, men også i virkeligheden ude på vejene.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at heller ikke WLTP kan levere reelt "individuelle" forbrugsværdier. Resultatet af WLTP er en standardiseret testcyklus, der ikke kan vise det personlige forbrug for alle typer af førere. Et køretøjs faktiske forbrug afhænger i høj grad af din individuelle kørselsadfærd, af turens profil, af trafikkens tæthed, af køretøjets last og af ydre forhold som f.eks. temperatur.  

Oversigt over WLTP og RDE.

Emissionstyper

Mindre udledning af skadelige stoffer forbedrer luftens kvalitet.

Overgangsfase

Forskellige ændringstidspunkter i hele EU.

WLTP

Få mere retvisende forbrugs- og emissionsværdier: Den nye WLTP-procedure.

Det betyder det for vores kunder

Ensartet certificering, forskellig beskatning.

RDE

Partikel- og kulstofemissioner målt på vejen: Real Driving Emissions (RDE).

Køreadfærd

Kør smart, spar brændstof. Optimering af effektiviteten gennem køreadfærd.