FAQ EQ Ready App
EQ Ready-app

FAQ EQ Ready App.

Hvordan fungerer EQ Ready appen?

Få svar på dine spørgsmål her.

Foretag et valg.
 1. Alle (29)
 2. Registrering (2)
 3. Tracking (9)
 4. Analyse uden tracking (2)
 5. Batteri- og dataforbrug (3)
 6. Biler og aktionsradius (4)
 7. Opladningsmuligheder (3)
 8. Temperaturer (3)
 9. Generelt (1)
 10. Data (2)
 1. Hvorfor er det nødvendigt at registrere sig for at bruge appen?

  Kun hvis man er registreret, kan man benytte appen og finde ud af, om elektrisk kørsel allerede i dag ville passe ind i ens hverdag. Og kun ved hjælp af en registrering kan brugerdata beskyttes ordentligt, så ingen andre end den pågældende bruger har adgang til dem.

 2. Kan jeg benytte mine Mercedes.me login data?

  Ja, det er muligt at benytte Mercedes.me login data til EQ Ready appen. På langt sigt er det vores mål, at man i fremtiden kan benytte alle apps fra Daimler ved blot at foretage én enkelt registrering.

 3. Hvordan fungerer automatisk tracking med start/stop-registrering, GPS-sensorer etc.?

  Tracking-funktionen kan til enhver tid startes eller standses manuelt med tryk på en knap i appen.

  For at optimere anvendelsen har vi integreret automatisk tracking i appen. Til den automatiske trackingfunktion benytter vi forskellige teknologier og sensorer i smartphonen som GPS-sensorer, accelerationssensorer, barometer, wi-fi, Bluetooth, netværksplacering, kompas eller gyrometer til at registrere starten og slutningen på en tur.

  Disse data gemmes først, når der registreres en tur. Der benyttes en ny teknologi til den automatiske registrering af ture, og der kan derfor opstå fejl i registreringen. Vi arbejder løbende på at optimere teknologien.

 4. Hvorfor begynder min kørselsregistrering med forsinkelse?

  Det kan forekomme, at den automatiske tracking-funktion i enkelte tilfælde starter registreringen af en tur med forsinkelse. Dette skyldes den endnu meget nye, innovative teknologi, som vi gør brug af, samt modtagelsen på det pågældende tidspunkt. Appen benytter mange forskellige sensorer i smartphonen, der i samspil registrerer en tur. Da enkelte af disse sensorer også er afhængige af brugerens modtagelse, kan det forekomme, at en tur registreres med forsinkelse. Vi arbejder naturligvis hele tiden på at minimere denne mulige forsinkelse yderligere, så alle ture trackes i fuldt omfang.

 5. Hvilke parametre tager appen højde for ved beregning af en tur?

  Vi tager højde for følgende parametre: Temperatur, kørte kilometer, turens varighed, bremse- og accelerationsegenskaber, højdeprofil og lokalitetsdata. Dermed kan vi beregne rækkevidde og energiforbrug så realistisk som muligt. Dette resulterer så i en individuel anbefaling af, hvordan elmobilitet passer til den pågældendes brugers køreegenskaber. Vi arbejder konsekvent på at forbedre beregningerne inden for rammerne af den tekniske udvikling, så vi kan komme med et så præcist resultat som muligt.

 6. Kan jeg aktivere/deaktivere automatisk tracking?

  Ja, denne indstilling kan til enhver tid tilpasses i menuen under 'Profil – Yderligere indstillinger'.

 7. Tracker appen alle mine ture, dvs. både som passager og chauffør?

  Ja, pt. tracker appen alle ture i en bil, og det har ikke nogen betydning, om brugeren sidder bag rattet eller er passager.

 8. Kan jeg slette registrerede ture i appen?

  Ja, de enkelte registrerede ture kan slettes i oversigten over ture. Denne indstilling kan til enhver tid tilpasses i menuen under 'Profil – Yderligere indstillinger'.

 9. Kan jeg slette alle ture?

  Ja, alle ture kan slettes i menuen under 'Profil – Yderligere indstillinger'.

 10. Hvorfor foretager appen ikke en pålidelig registrering af mine ture i den automatiske trackingfunktion?

  Vi benytter en forholdsvis ny teknologi til automatisk registrering af bilture. Derfor kan der opstå forsinkelser i registreringen af ture. I sjældne tilfælde kan det desværre også betyde, at nogle ture kun registreres delvist eller slet ikke registreres. Vi arbejder konsekvent på at optimere funktionaliteten.

 11. Hvad sker der, hvis jeg afbryder registreringen i appen uden at afbryde min tur, så mine registrerede tracks ikke hænger sammen?

  Hvis appen registrerer uoverensstemmelse mellem registrering og afslutning af en tur, begynder næste tur med et fuldt opladet batteri igen.

 12. Kan jeg - uden selv at køre turen - teste, om jeg ville være kommet frem til min destination med elbilen?

  Ja, ved hjælp af predict-funktionen kan brugeren uden selv at køre turen allerede på forhånd teste, om en strækning er mulig med en elbil.

 13. Hvordan kan energiforbruget for en strækning beregnes, hvis jeg ikke selv har kørt turen?

  Predict-funktionen anvender afprøvede, gennemsnitlige hastighedsprofiler, hvorved appen relativt præcist kan beregne, hvor meget energi disse strækninger kræver.

 14. Hvordan påvirker appen min smartphones strømforbrug?

  I forbindelse med udviklingen af appen var det vigtigt for os at sikre, at den bruger så lidt af smartphonens strøm som muligt. Strømforbruget kan svinge alt efter typen af smartphone og styresystem.

 15. Skal jeg have forbindelse til internettet for at kunne benytte appen?

  Den indledende registrering og beregning af simuleret strømforbrug kræver forbindelse til internettet. Selve trackingfunktionen virker også uden internetforbindelse.

 16. Skal lokalitetsdata være slået til?

  Ja, appen virker kun, hvis den har adgang til brugerens lokalitet. I iOS bør svaret på spørgsmålet om lokalitetsdata være 'altid tilladt'. Denne accept kan til enhver tid deaktiveres igen i menuen under 'Profil – Yderligere indstillinger'.

 17. Hvilke biler danner grundlaget for simuleringen af mine ture, og hvilke biler bliver jeg anbefalet?

  I appen findes en aktuel portefølje af elbiler (fuldt elektriske og hybrider) fra Daimler AG.

 18. Hvor præcis er beregningen af mine ture og anbefalingen af en elbil på baggrund af disse?

  I forbindelse med udvikling af appen har der været fuld fokus på at kunne levere en realistisk og præcis prognose, så brugerne får de bedste vurderingsmuligheder.

  Det har desværre ikke været teknisk muligt at levere en fuldstændig præcis simulation. Vi arbejder løbende på at forbedre beregningerne for at kunne levere et så præcist resultat som muligt.

 19. Er bilens batteri opladet ved første tur?

  Ja, bilens batteri er 100 % opladet inden første tur.

 20. Hvordan simuleres opladningen af bilen?

  Ved parkering i nærheden af en manuelt oprettet ladestation (ca. 500 m) oplades den simulerede bil med batteriets maksimale ladeeffekt/ladestationens maksimale effekt.

 21. Hvilke opladningsmuligheder vises der i appen?

  Der vises både offentlige og manuelt oprettede ladestationer i appen.

 22. Er en lademulighed, som jeg selv har tilføjet, også synlig for andre brugere?

  Nej, personligt tilføjede opladningsmuligheder er pt. private og kan dermed hverken ses eller benyttes af andre brugere af EQ Ready appen.

 23. Hvor hurtigt oplades bilen ved en lademulighed, som jeg selv har tilføjet?

  Ved parkering i nærheden af en lademulighed, som brugeren har tilføjet manuelt, oplades den simulerede bil med den maksimale ladeeffekt for den individuelt valgte model og den pågældende ladestations tilgængelige kapacitet.

 24. Hvorfor kan jeg vælge forskellige temperaturer?

  Udetemperaturen er en af mange faktorer, som har indflydelse på rækkevidden. Vi har integreret denne funktion for at brugeren kan se, hvordan rækkevidden ændrer sig afhængigt af udetemperaturen.

 25. Hvordan kan jeg optimere min aktionsradius?

  Faktorer som køremåde, hastighed, topografi og udetemperatur har indflydelse på energiforbruget og dermed på den faktiske aktionsradius. Ensartet kørsel med tilpasset hastighed kan øge aktionsradiussen.

 26. Hvorfor kan hybridbiler ikke simuleres fuldt elektrisk ved lave temperaturer?

  Ved lave temperaturer omkring frysepunktet kan det forekomme, at der ikke kan køres elektrisk i hybridbiler, da det kan være en fordel at benytte forbrændingsmotoren på grund af den genererede varme.

 27. Hvad får jeg ud af at bruge EQ Ready App?

  EQ Ready appen giver brugerne mulighed for at tracke deres kørsel i hverdagen og for at teste, om elektrisk kørsel passer ind i deres hverdag allerede på nuværende tidspunkt. Over en lang række køreture simuleres den daglige anvendelse af bilen i en elbil.

 28. Hvordan beskyttes mine data?

  Daimler AG træffer tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de data, som vi administrerer, mod misbrug, tab, ødelæggelse og adgang for uvedkommende.

  Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende i overensstemmelse med den teknologiske udvikling. Du finder yderligere detaljer under appens informationer (infotegn øverst til højre).

 29. Hvordan behandles mine data?

  Daimler AG indsamler, behandler og anvender kun brugerens personoplysninger til at levere appen og dens funktioner i det hertil nødvendige omfang eller i det omfang, hvortil brugeren eventuelt har givet sit samtykke til en mere vidtgående anvendelse.

  Til dette formål benytter appen navnlig data, som brugeren indtaster, og - hvis brugeren accepterer dette - data, som er tilstede på enheden eller genereres ved brug af enhedsfunktioner (tracking). Du finder yderligere detaljer under appens informationer (infotegn øverst til højre).