Nyt europæisk dækdirektiv | Mercedes-Benz
Sprinter kassevogn

Ny EU-dækmærkat.

Større transparens og færre emissioner.

Den 1. maj 2021 har den Europæiske Union indført en ny forordning om mærkning af dæk hvad angår brændstofeffektivitet og en række andre parametre. Formålet er at hjælpe dig med at vælge mere brændstofeffektive dæk, for med de rigtige dæk kan både privatbiler og erhvervsbiler opnå lavere omkostninger og bidrage til reduceret udledning af CO2.

Den nye dækmærkat, som indføres med den nye forordning, understøtter dermed EUs mål om at blive klimaneutral i 2050, da biltrafik og reduktion af den dermed forbundne CO2-emission, spiller en vigtig rolle for at nå dette mål.

Sammenligning mellem den gamle og den nye EU-dækmærkat.

Den nye EU-dækmærkat (grafik til højre) viser de vigtigste egenskaber som brændstofeffektivitet, vådgreb og rullestøj for dækkene på en endnu mere overskuelig og enklere måde end tidligere. Derudover indeholder mærkaten piktogrammer om sne- og isgrebet1 samt en QR-kode, som kan anvendes til at få vist produktdatabladet.

Kendetegn ved den nye EU-dækmærkat.

  • Den nye dækmærkat gælder udover dæk til personbiler nu også for dæk til busser og lastbiler (dækklasse C1, C2, C3)
  • Ny, kortere skala for brændstofeffektivitet med klassifikation2 A til E
  • Ny, kortere skala for vådgreb med klassifikation2 A til E
  • Ny støjklassevisning med klassifikation2 A til C

Yderligere oplysninger på den nye dækmærkat:

  • Dæktypeidentifikation (dækkets artikelnr.)
  • Nye piktogrammer for snegreb (3PMSF) og isgreb1
  • QR-kode til hver dæktypeidentifikation med link til EU-produktdatabasen (EPREL)
1

Isdæk er udviklet til vejoverflader, der er dækket af is eller kompakt sne, og bør kun anvendes under meget hårde klimatiske forhold og lave temperaturer. Anvendelse af isdæk ved mindre vanskelige vejrforhold (f.eks. våde vejrforhold eller højere temperaturer) kan påvirke dækkets ydeevne med hensyn til vådgreb, håndtering og slid.

2

I skalaerne for brændstofeffektivitet og vådgreb står "A" for den bedste ydelsesklasse og "E" for den dårligste. I støjklassevisningen (rullestøj) står "A" for den bedste ydelsesklasse og "C" for den dårligste.

Piktogrammer på EU-dækmærkaten.

Icon für Rollgeräusch

Rullestøj.

Rullestøjen til omgivelserne er angivet i decibel og underinddelt i de 3 klasser A, B og C.
Icon für Schneegriffigkeit

Snegreb.

Symbolet for snegreb kendetegner dæk, som egner sig til brug i sne.
Icon für Eisgriffigkeit

Isgreb.

Symbolet for isgreb kendetegner dæk, som opfylder minimumværdierne for isgreb.
Vedrørende angivelserne om den nye forordning om mærkning af dæk med hensyn til brændstofeffektiviteten og andre parametre. Bemærk, at den faktiske brændstofbesparelse og trafiksikkerheden i høj grad afhænger af køremåden og særlige forhold (f.eks. vejr, topografi, trafikmængde) under kørslen. Brændstofforbruget kan reduceres betydeligt ved økonomisk kørsel. Det anbefales at kontrollere dæktrykket regelmæssigt for at opnå en bedre brændstofeffektivitet og et bedre vådgreb. Vær også opmærksom på, at bremse- og standselængderne kan ændre sig afhængigt af kørehastigheden samt vejrforholdene, og at der skal holdes tilsvarende sikkerhedsafstande. Din aut. Mercedes-Benz forhandler står gerne til rådighed, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information.