Kan jeg køre udenlands med min leasede Mercedes-Benz?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Som udgangpsunkt gælder for både ServiceLeasing- og finansielle leasingaftaler, at du skal blive i det land, som køretøjet er indregistreret i. Dvs. hvis du er en danskregistreret virksomhed, så må du ikke forlade Danmark i din varevogn.

Vi henviser til din leasingaftale for yderligere detaljer.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum