Hvad sker der, hvis jeg kører længere, end der er angivet i leasingaftalen?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

ServiceLeasing:

Hvis du kører mere, end hvad der står i din ServiceLeasing-aftale, vil du blive opkrævet for overkørte kilometer. Hvis du opsiger din aftale før tid, opgøres kilometerne forholdsmæssigt. Dvs. der kigges på antallet af kørte kilometer, kontra hvor længe du har haft bilen. Vi henviser til din leasingaftale for yderligere detaljer.

Finansiel leasing:

Hvis du kører mere, end hvad der står opgivet i din finansielle leasingaftale, vil du ikke blive opkrævet for overkørte kilometer. Derimod skal du forvente, at bilen er mindre værd end først estimeret, da flere kørte kilometer alt andet lige vil medføre, at bilen er mindre værd ved aftaleudløb.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum