Risikerer jeg at skulle betale ekstra, når min leasingbil skal afleveres igen?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

ServiceLeasing:

Ja. Det er en del af alle leasingaftaler, at du kan blive opkrævet en ekstraomkostning, hvis ikke vilkårene i aftalen overholdes. Hvis du f.eks. kører flere kilometer, end der står angivet i din aftale, så har slitagen på bilen været større, end hvad bilforhandleren på forhånd havde kalkuleret med. Derfor skal der betales for overkørte kilometer. Også hvis der er buler eller dybe ridser i bilen, kan du som leasingtager få en ekstraomkostning ved returnering af bilen.

Finansiel leasing:

Nej. Ved en finansiel leasingaftale hæfter du selv for restværdien, og du risikerer derfor ikke at skulle betale ekstra, når din leasingaftale udløber. Dog skal du være opmærksom på, at din bil - hvis den har buler og ridser - højst sandsynligt vil være mindre værd, end hvad der blev beregnet ved aftaleindgåelse, hvilket afspejles i restværdien.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum