Hvem må køre min leasede varevogn?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Både ved ServiceLeasing og finansiel leasing har leasingtager ret til at anvende det leasede køretøj i sin erhvervsvirksomhed. Dvs. ansatte i virksomheden må køre den leasede varevogn, så længe den pågældende fører har et gyldigt førerbevis.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum