Større fleksibilitet ved lasttransport.

Stigeholderen bag førerhuset muliggør transport af lange genstande som f.eks. stiger, rør og lægter, selv om de rækker ud over ladet. De forlængede styrebøjler forhindrer, at genstandene glider væk sidelæns.

 

Desuden kan last inden for hulpladens areal og ved styrebøjlernes øvre ende fastgøres ved hjælp af spændeseler. Den korrekte sikring af lasten forhindrer, at den forskubbes, og beskytter samtidig førerhuset mod beskadigelse. Hvis der desuden er en stigeholder monteret for enden af ladet, kan lange laster fastgøres mellem holderne, og ladet kan anvendes til anden last.

Lorem Ipsum