Større fleksibilitet ved transport af laster.
Stigeholderen på ladenden muliggør transport af lange genstande som stiger, rør og lægter, selv om de rækker ud over ladet. Højden kan indstilles i to trin, og holderen er fastgjort på ladbunden. Hvis der desuden er en stigeholder monteret bag førerhuset, kan lange genstande fastgøres mellem disse holdere, og ladet kan bruges til anden last.