Trin for trin - kom godt i gang med Mercedes PRO connect.

Sådan kommer du i gang med Mercedes PRO connect.

  1. Vejledning til administratorer og flådeansvarlige
  2. Vejledning til førere1

Mercedes PRO connect App bør ikke betjenes under kørslen. Ellers er der risiko for, at opmærksomheden afledes fra trafikken, og at fører eller andre kommer i fare. Overhold altid de lovmæssige bestemmelser i det land du opholder dig i.

Lorem Ipsum