Hvordan kan jeg klimatisere mit eCell køretøj før indstigning?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Forudsætninger for forklimatisering før indstigning er:

  • Klimatiseringen før indstigning blev aktiveret, og det ønskede afgangstidspunkt fastlagt
  • Alle vinduer og døre er lukket
  • Motorhjelmen er lukket
  • Køretøjet er i gearstilling „P“
  • Ladestik korrekt isat, låst og sluttet til ladeinfrastrukturen (ved opladning uden Wallbox derhjemme kan klimatiseringsydelsen være reduceret)
  • Den forindstillede temperatur i køretøjet og udetemperaturen er forskellige (ved samme indstilling finder ingen klimatisering før indstigning sted)
  • Batteriniveauet er højere end 15 %
Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum