Hvordan oplader jeg mit eCell køretøj?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Forudsætninger for opladningen er:

  • Tilstrækkelig tid til fuldstændig opladning af køretøjet
  • Ladestik korrekt isat, låst og sluttet til ladeinfrastrukturen
  • Motorhjelmen er lukket
  • Køretøjet er i gearstilling "P"
  • Godkendt identifikation med RFID-kortet på ladestanderen
Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum