Har du brug for hjælp?

Spørgsmål og svar.

Læs svarene på ofte stillede spørgsmål om Mercedes PRO og anvendelse i køretøjet.

 1. (25)
 2. Ibrugtagning (9)
 3. Kommunikationsmodul til digitale tjenester (2)
 4. Mercedes PRO connect App (7)
 5. Biladministrationsværktøj (3)
 6. Kontrakt, jura og roller (1)
 7. eCell køretøjer (3)
 1. Hvad er forskellen mellem Mercedes me og Mercedes PRO?

  Mercedes me er kun udviklet til private kunder og deres krav. Mærket Mercedes PRO er derimod udviklet specielt til erhvervskunder med varebiler og deres behov og krav.

  Her lægges der især vægt på effektivitetsforøgelse og hjælp i hverdagen. Mercedes PRO er med til at gøre din forretning mere effektiv. Du får altid alt overskueligt fra en producent og kan koncentrere dig om det væsentlige.

 2. Jeg har allerede en Mercedes me brugerkonto. Kan jeg også bruge mine indlogningsoplysninger til Mercedes PRO?

  Ja, du kan logge ind i Mercedes PRO med dine indlogningsoplysninger til Mercedes me. Men det er alligevel nødvendigt at oprette en Mercedes PRO konto. Dine oplysninger fra Mercedes me kan ikke overføres af juridiske årsager.

 3. Hvilken software skal jeg bruge til at bruge Mercedes PRO?

  Da alle platforme er webbaserede, kræves ingen software. Som flådeansvarlig kan du bruge køretøjsadministrationsværktøjet og Mercedes PRO-portalen, og som fører kan du downloade fører-appen i Google og Apple App Stores.

 4. Hvad er omkostningerne ved at bruge Mercedes PRO?

  Mercedes PRO er gratis. Kun produkter er betalingspligtige. De opkræves både enkeltvis og som pakke efter udløbet af en prøvetid

  Velkomsttilbud:

  Ved at benytte dig af velkomsttilbuddet, kan du anvende de omfattede produkter og tjenester gratis i 12 måneder. Efterfølgende vil den samlede pris pr. køretøj for et årsabonnement med alle Mercedes PRO connect tjenesterne (ekskl. datagrænseflade) være DKK 1.870 ekskl. moms.

   

 5. Er det nødvendigt at have en smartphone med internetadgang for at bruge Mercedes PRO?

  Med et køretøj med et integreret kommunikationsmodul er det ikke nødvendigt at have en smartphone med internetadgang, fordi SIM-kortet er fast integreret i bilen. Således er det også muligt at bruge Mercedes PRO connect uden en smartphone. Du skal imidlertid være opmærksom på, at de tjenester, som er specielt udviklet til systemet for at gøre førerens hverdag nemmere, er forbundet med brugen af Mercedes PRO connect App.

 6. Hvorfor skal jeg angive min fødselsdato?

  Fødselsdatoen er nødvendig for, at detailhandleren kan foretage en kontrol. Forhandleren skal sammenligne de data, der er gemt i PRO Portal med dine data på ID-papirerne.

 7. Er der virksomhedsdata, der ikke kan ændres efter registrering?

  Alle data undtagen "Land" kan ændres. Ændring af en virksomheds grundlæggende data kan føre til en ny generation af eksisterende kontrakter.

 8. Findes der brugerdata, der ikke kan ændres efter registrering?

  Alle brugerdata kan ændres. Brugerdataene skal imidlertid altid være gyldige, ajourførte og i overensstemmelse med dataene på ID-papirerne.

 9. Hvorfor skal jeg indtaste et personligt support-password?

  Ved behov kan en medarbejder hos Mercedes-Benz forhandleren eller kundesupporten få adgang til din virksomhedskonto på dine vegne, når du har oplyst det personlige support-password. Det er kun brugeren selv, som kan se dette.

  Dette forhindrer uvedkommende i at få adgang til din firmakonto. Hvis du har brug for hjælp i Mercedes PRO Portal, som kræver, at en Mercedes-Benz forhandler eller kundesupporten får adgang til din konto, bliver du bedt om at oplyse dit support-password. Du kan til enhver tid ændre dit support-password.

 10. Hvordan begynder jeg at bruge kommunikationsmodulet (LTE) til digitale tjenester?

  Kommunikationsmodulet (LTE) til digitale tjenester er fastmonteret i køretøjet og aktiveres ved køb af tjenesterne i Mercedes PRO Portal (f.eks. udløses aktiveringen ved køb af tjenesten og tilknytning af tjenesten til bilen).

 11. Kan jeg bruge Mercedes PRO på tværs af landegrænser?

  Kommunikationsmodulet fungerer på tværs af landegrænser. Roamingafgifter dækkes af Mercedes PRO. Hvis både din telefon og dataplan for din mobile enhed er slået til, er det muligvis ikke tilfældet. Mercedes PRO er heller ikke ansvarlig for de roamingafgifter, der eventuelt gælder for disse mobildataplaner.

 12. Hvad skal jeg bruge Mercedes PRO connect App til?

  Mercedes PRO connect-appen muliggør nem kommunikation mellem flådeansvarlig og fører. Således får føreren vigtige job- og køretøjsdata sendt direkte til smartphonen. Desuden har chaufføren mulighed for selv at allokere et køretøj via appen.

  Afhængigt af de bestilte tjenester kan føreren også bruge Mercedes PRO connect App til at få direkte overblik over de gennemførte køreture, eller fjernoplåse eller -aflåse det tilknyttede køretøj.

 13. Hvor meget koster Mercedes PRO connect App?

  Mercedes PRO connect App fås gratis i Apple App Store og i Google Play Store.

 14. Skal jeg forbinde Mercedes PRO connect App med kommunikationsmodulet (LTE) til digitale tjenester?

  Det er ikke nødvendigt at forbinde Mercedes PRO connect App med kommunikationsmodulet (LTE) til digitale tjenester. Alle nødvendige data er tilgængelige i biladministrationsværktøjet.

  Mercedes PRO connect App sender automatisk dine data til biladministrationsværktøjet, som synkroniserer med Mercedes PRO Portal.

 15. Kan jeg bruge kommunikationsmodulet (LTE) til digitale tjenester uden smartphone?

  I forbindelse med kommunikationsmodulet (LTE) til digitale tjenester oprettes netværksforbindelsen via det integrerede SIM-kort i køretøjet. Derfor er det også muligt at bruge Mercedes PRO connect uden en smartphone. Du skal imidlertid være opmærksom på, at de tjenester, som er specielt udviklet til systemet for at gøre førerens hverdag nemmere, er forbundet med brugen af Mercedes PRO connect App.

 16. Overføres data fra Mercedes PRO connect App ved kørsel i udlandet?

  Der overføres kun data, når der er oprettet forbindelse til internettet. Vær opmærksom på, at din mobilnetudbyder eventuelt opkræver roaminggebyrer.

 17. Hvad gør jeg, hvis jeg har glemt mit password til Mercedes PRO connect App?

  Klik på "Nyt password?“ på indlogningsskærmen til Mercedes PRO connect App. Du bliver sendt videre til en side, hvor du kan nulstille dit password ved at indtaste din "e-mailadresse" og "tegn fra et billede". Den pågældende mail sendes til din indbakke.

 18. Jeg har allerede Mercedes me App fra Mercedes, som jeg forbinder med min personbil eller varebil. Kan jeg bruge Mercedes me App sammen med Mercedes PRO connect App?

  Nej, du kan i øjeblikket ikke bruge Mercedes me App og Mercedes PRO connect App sammen, fordi de ikke er forbundet med hinanden. Mercedes me App er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug sammen med Mercedes PRO.

 19. Hvad koster det at bruge biladministrationsværktøjet?

  I forbindelse med Mercedes PRO er det gratis at bruge biladministrationsværktøjet.

 20. Er antallet af køretøjer begrænset i biladministrationsværktøjet?

  Nej, antallet af køretøjer er ikke begrænset i biladministrationsværktøjet.

 21. Hvad gør jeg, hvis jeg har glemt mit password til biladministrationsværktøjet?

  Klik på "Nyt password" på biladministrationsværktøjets indlogningsskærm. Du sendes automatisk videre til siden "Nyt password", hvor du kan nulstille dit password ved at indtaste din "e-mailadresse".

 22. Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har yderligere spørgsmål?

  Telefon- og e-mailsupport tilbydes døgnet rundt af Mercedes-Benz Customer Assistance Center. Mercedes-Benz kundesupportcenter kan kontaktes på +49 800 3777 7777 og på e-mailadressen: mproconnect.deu@cac.mercedes-benz.com

 23. Jeg har et spørgsmål vedrørende mit eCell køretøj.

  Kontakt venligst din Wallbox-udbyder ved spørgsmål om din ladeinfrastruktur.
  (Eks. TMH; telefon: +49 894 1614 3070, e-mail: service@mobilityhouse.com)
  Hvis du har fået din Wallbox via Mercedes-Benz, skal du henvende dig til din Mercedes-Benz servicepartner eller kontakte kundeservice: +49 800 9777 7777.

  Kontakt venligst Mercedes-Benz kundeservice ved spørgsmål om dine tjenester: telefon: +49 800 3777 7777, e-mail: connect.deu@cac.mercedes-benz.com

 24. Hvordan oplader jeg mit eCell køretøj?

  Forudsætninger for opladningen er:

  • Tilstrækkelig tid til fuldstændig opladning af køretøjet
  • Ladestik korrekt isat, låst og sluttet til ladeinfrastrukturen
  • Motorhjelmen er lukket
  • Køretøjet er i gearstilling "P"
  • Godkendt identifikation med RFID-kortet på ladestanderen
 25. Hvordan kan jeg klimatisere mit eCell køretøj før indstigning?

  Forudsætninger for forklimatisering før indstigning er:

  • Klimatiseringen før indstigning blev aktiveret, og det ønskede afgangstidspunkt fastlagt
  • Alle vinduer og døre er lukket
  • Motorhjelmen er lukket
  • Køretøjet er i gearstilling „P“
  • Ladestik korrekt isat, låst og sluttet til ladeinfrastrukturen (ved opladning uden Wallbox derhjemme kan klimatiseringsydelsen være reduceret)
  • Den forindstillede temperatur i køretøjet og udetemperaturen er forskellige (ved samme indstilling finder ingen klimatisering før indstigning sted)
  • Batteriniveauet er højere end 15 %

Lorem Ipsum