Konkurrencebetingelser.

Konkurrencebetingelser.

1. Hvem udbyder konkurrencen?

Konkurrencen udbydes af Mercedes-Benz Danmark AS, Digevej 114, 2300 København S, Telefon: +45 3378 5656. Spørgsmål om konkurrencen kan rettes til tlf. +45 3378 5325 eller e-mail: sandra.christensen@daimler.com

2. Deltagelse i konkurrencen

Alle, som er fyldt 18 år, kan deltage i konkurrencen. Ansatte hos Mercedes-Benz Danmark samt tilknyttede Mercedes-Benz forhandlere eller TBWA\Copenhagen kan ikke deltage. Konkurrencen afvikles elektronisk ved svar på de stillede spørgsmål. E-mails kan til enhver tid frameldes.

3. Timing

Konkurrencen slutter den 30. november 2019 og vinderne trækkes i uge 49 2019 pr. e-mail.

4. Udtrækning af vindere

Vinderen udvælges ved tilfældig lodtrækning blandt alle, som har svaret rigtigt på spørgsmålet.

5. Præmier

Præmien er en Soundboks, værdi kr. 6.709. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter.

6. Præmielodtrækninger og bekræftelse af vindere

Vinderen får direkte besked pr. e-mail eller telefon i uge 49 2019. Hvis den udtrukne person ikke reagerer ved besvarelse af besked inden 10 hverdage efter henvendelsen, bortfalder vedkommendes status som vinder. Da udtrækkes og kontaktes en ny vinder. For den nye vinder gælder samme procedure som den netop beskrevne.

Levering af præmien aftales direkte med vinderen.

7. Databeskyttelse og juridiske oplysninger

 

Lorem Ipsum