Registrerer så godt som altid, hvad der er tilladt.
Færdselstavleassistenten kan hjælpe føreren ved løbende at vise de fartbegrænsninger, der gælder på den aktuelle strækning, samt indkørsels- og overhalingsforbud - og hvornår disse ophæves. Dette kan især være til stor hjælp på strækninger med skiftende hastighedsbegrænsninger, fx i forbindelse med vejarbejde. Hvis et indkørselsforbud overtrædes, advares føreren af et optisk og akustisk advarselssignal.

Lorem Ipsum