Stabil og behagelig kabinetemperatur.

Øger førerens velbefindende.

Det halvautomatisk regulerede klimaanlæg TEMPMATIC øger førerens velbefindende med en behageligt tempereret kabine. Styrken af ventilationen og luftfordelingen kan indstilles manuelt, hvorefter klimaanlægget selvstændigt regulerer temperaturen i kabinen. Under tempereringen affugtes luften, hvilket forhindrer, at ruderne dugger på indersiden. Et integreret filter danner desuden en barriere mod pollen og støv. Holdes tasten for recirkulationsluft nede i ca. 2 sekunder, lukker den automatisk alle åbne, elektrisk aktiverede vinduer – med undtagelse af ventilationsruden bagi. Trykkes der igen på knappen i længere tid, kører vinduerne tilbage til den åbne udgangsposition.

Lorem Ipsum