For bedre udsyn ved bakning.

Bakkameraet er en stor hjælp ved parkering og manøvrering.

Bakkameraet gør området direkte bag køretøjet synligt og kan forbedre udsynet ved parkering og manøvrering, især hvis pladsen er trang. Kameraet hjælper desuden med at registrere lave genstande – især pullerter eller kantsten – i området bag bilen.

Kameraet aktiveres, så snart bakgearet vælges. Kamerabilledet vises på et display, som er integreret i bakspejlet og kun er synligt, når der bakkes.

Lorem Ipsum