Så bæredygtig er EQC.

Billedet viser Mercedes-Benz EQC set bagfra.

Så bæredygtig er EQC.

I forbindelse med "Ambition 2039" har Mercedes-Benz det som mål for sine personbiler, at man på det tidspunkt tilbyder en CO₂-neutral nybilsflåde. Et vigtigt skridt i den retning er Mercedes-Benz' 360°-miljøtjek, som EQC 400 4MATIC som den første bil med produkt- og teknologimærket EQ har bestået. Det drejer sig i den forbindelse om en omfattende økobalance, hvor miljøvirkningerne i hele livscyklussen, altså fra råstofudvindingen over produktionen og brugen (her over en kørselsstrækning på 200.000 kilometer) til genbrugen, undersøges detaljeret. Mercedes-Benz har som den første bilproducent siden 2005 regelmæssigt gennemført dette såkaldte miljøtjek. Grundlaget for denne proces er den internationale ISO-standard 14040, og resultatet kontrolleres desuden eksternt hos TÜV Süd i en udgiftskrævende proces og skaber dermed maksimal gennemsigtighed.
I den forbindelse kommer den permanent lokalt emissionsfrie kørsel og den elektriske drivlines store effektivitet EQC 400 4MATIC til gode. Elektrobiler kan i den efterfølgende kørselsdrift alt efter strømkilde kompensere for de i produktionen i første omgang ofte højere CO₂-udledninger. Hvis elektrobiler kun bliver drevet med regenerative energiformer, falder CO₂-udledningerne set over livscyklussen med op til 70 procent i forhold til biler med forbrændingsmotor.

Vores mål for 2022: CO₂-neutralitet fra fabrikken.

Billedet viser Mercedes-Benz EQC set fra siden.

Vores mål for 2022: CO₂-neutralitet fra fabrikken.

Under ellers ens forudsætninger opstår der ved produktionen af elbiler sammenlignet med produktionen af biler med forbrændingsmotor mere CO₂, fordi der skal bruges meget energi til især battericelleproduktionen. Så meget desto vigtigere er derfor på sigt den CO₂-neutrale energis betydning for produktionen, hvilket Mercedes-Benz allerede tilstræber fra 2022 for alle europæiske fabrikker. Et skridt på denne vej er at bruge "grøn" strøm fra hjemlige tyske vindparker til bl.a. produktionen af EQC på Mercedes-Benz fabrikken i Bremen samt til batteriproduktionen hos Deutsche ACCUMOTIVE i Kamenz i Sachsen.
I brugsfasen kan føreren allerede i dag umiddelbart påvirke, hvordan miljøbalancen for hans eller hendes elbil ser ud – alt efter, hvilken strøm der tankes. Tilsvarende bliver udfaldet af miljøbalancen, især CO₂-balancen, ved en konkret betragtning af hele livscyklusen for Mercedes-Benz EQC med 200.000 kørte kilometer. Med brugen af ren strøm til opladning af batterierne kan CO₂-aftrykket i EQC næsten halveres.

Materialesammensætningen i EQC.

På billedet ser du interiøret i Mercedes-Benz EQC.

Materialesammensætningen i EQC.

EQC 400 4MATIC har en ubelastet vægt på 2.420 kg. Den største andel med 39 procent tilfalder stål og jernmaterialer, fulgt af letmetaller (23 procent) og polymermaterialer, altså kunststoffer (18 procent).

Allerede i dag udvides brugen af ressourceskånende materialer som genbrugsprodukter af kunststof og bæredygtige råstoffer i bilerne kontinuerligt. Således består det til EQC nyudviklede eksklusive sædeindtræksstof "Response" 100 % af genbrugte PET-flasker. Desuden anvendes der også genbrugsprodukter af plast i beklædningen i reservehjulsfordybningen eller i afdækningerne i motorrummets underside. Der anvendes ligeledes bæredygtige råstoffer som f.eks. kenaf, uld og papir. Fibrene fra kenafplanten anvendes f.eks. i bagagerumsbeklædningen og papir som papir-honeycombkerne i bagagerumsbunden.
I den ny EQC produceres i alt 100 komponenter, foruden smådele som trykknapper, møtrikker og ledningsfastgørelser, med en samlet vægt på 55,7 kg delvist af ressourceskånende materialer.

Højvoltsbatteriernes andet liv.

Billedet viser Mercedes-Benz EQC set bagfra med en ladestation i bymæssig bebyggelse.

Højvoltsbatteriernes andet liv.

Mercedes-Benz er aktivt involveret i udforskningen og udviklingen af nye genbrugsteknologier til sikring af det fremtidige råstofbehov til elektromobilitet. Der er allerede indsamlet viden om genbrug af litium-ion-batterier i forskellige forskningsprojekter og i samarbejde med leverandører og bortskaffelsespartnere. Den stoflige genbrug af de anvendte råstoffer såsom litium, nikkel, platin, kobolt og sjældne stoffer er dermed i fokus i betragtningen og begynder allerede ved komponenternes tilblivelse. Mercedes-Benz har defineret fire trin for batteriets genbrugsproces og udviklet relevante processer: ReUse (genanvendelse af batteriet på lang sigt, eksempelvis til stationære energilagre), RePair (reparationarbejde på batteriet), ReManufacturing (adskillelse og ny opbygning af batteriet) samt ReMat (genbrug og genvinding af indholdsstofferne).

Med oprettelsen af det 100 % ejede datterselskab Mercedes-Benz Energy GmbH har Daimler især fokuseret på ReUse i form af stationære energilagre: For livscyklussen for et plug-in- eller elbilsbatteri behøver ikke nødvendigvis at slutte med livet i bilen, produkterne kan også genanvendes til stationære batterilagre. Ved denne anvendelse er mindre effekttab ikke så vigtige, således at en økonomisk drift på det stationære område er mulig i skønsmæssigt mindst yderligere ti år. Ved at genbruge litium-ion-modulerne kan deres økonomiske anvendelse altså fordobles.

EQC 400 4MATIC: Strømforbrug i kWh/100 km (ved blandet kørsel): XXX; CO2-emission i g/km (ved blandet kørsel): 0.<p>De oplyste værdier er beregnet i overensstemmelse med den foreskrevne målemetode. Strømforbrug og rækkevidde er beregnet på grundlag af forordningen 692/2008/EF. Strømforbrug og rækkevidde afhænger af bilens konfiguration.</p>