EQ Ready App FAQ

Få svar på dine spørgsmål til EQ Ready App.

Oprettelse af profil


Oprettelse af profil


  • Hvorfor er det nødvendigt at oprette en profil?

   Hvorfor er det nødvendigt at oprette en profil?

   Kun hvis du er registreret, kan du benytte app’en og teste, om en elbil allerede i dag passer ind i din hverdag. Samtidig sikrer din oprettelse, at dine data er godt beskyttet.

  • Kan jeg benytte mine Mercedes.me login-data?

   Kan jeg benytte mine Mercedes.me login-data?

   Ja, det er muligt at benytte Mercedes.me login-dataene. Det er vores mål, at du i fremtiden kan benytte alle apps fra Daimler ved blot at oprette én profil.

  Tracking


  Tracking


   • Hvordan fungerer automatisk tracking? (start/stop-registrering, GPS-sensorer …)

    Hvordan fungerer automatisk tracking? (start/stop-registrering, GPS-sensorer …)

    Tracking-funktionen kan til enhver tid startes eller standses manuelt ved at trykke på en knap i app’en. For at gøre det nemmere for dig har vi integreret automatisk tracking i app’en. Til den automatiske tracking-funktion benytter vi forskellige teknologier og sensorer i smartphonen som GPS-sensorer, accelerationssensorer, barometer, wi-fi, Bluetooth, netværksplacering, kompas og gyrometer til at registrere starten og slutningen på en tur. Dataene gemmes først, når der registreres en tur. Der benyttes en helt ny teknologi til den automatiske registrering af ture, og det kan derfor ikke helt undgås, at fejl opstår i registreringen.

   • Hvorfor begynder min kørselsregistrering med forsinkelse?

    Hvorfor begynder min kørselsregistrering med forsinkelse?

    Det kan forekomme, at den automatiske tracking-funktion i enkelte tilfælde starter registreringen af en tur med forsinkelse. Dette skyldes, at teknologien er helt ny, ligesom datasignalet på din smartphone på det pågældende tidspunkt kan have betydning. App’en benytter mange forskellige sensorer i smartphonen, der i samspil registrerer en tur. Da enkelte af disse sensorer også er afhængige af brugeren, kan det forekomme, at en tur registreres med forsinkelse. Vi arbejder naturligvis hele tiden på at optimere app’en, så alle ture trackes i fuldt omfang.

   • Hvilke parametre tager appen højde for ved beregning af en tur?

    Hvilke parametre tager appen højde for ved beregning af en tur?

    App’en tager højde for udetemperatur, kørte kilometer, turens varighed, bremse- og accelerationsegenskaber, højdeprofil og lokalitetsdata. Dermed kan vi beregne rækkevidde og energiforbrug så realistisk som muligt. Dette resulterer i en individuel anbefaling af, hvordan en elbil passer til dit kørselsbehov. Vi arbejder løbende på at forbedre beregningerne, så vi kan komme med et så præcist resultat som muligt.

   • Kan jeg aktivere/deaktivere automatisk tracking?

    Kan jeg aktivere/deaktivere automatisk tracking?

    Ja, denne indstilling kan til enhver tid tilpasses i menuen under "Profil – Yderligere indstillinger".

   • Tracker app’en alle ture (også som passager)?

    Tracker app’en alle ture (også som passager)?

    Ja, p.t. tracker app’en alle ture i bil, og det har ikke nogen betydning, om du sidder bag rattet eller er passager.

   • Kan jeg slette enkelte ture?

    Kan jeg slette enkelte ture?

    Ja, ture kan slettes enkeltvist i oversigten over ture. Denne indstilling kan til enhver tid tilpasses i menuen under "Profil – Yderligere indstillinger".

   • Kan jeg slette alle ture?

    Kan jeg slette alle ture?

    Ja, alle ture kan slettes i menuen under "Profil – Yderligere indstillinger".

   • Hvorfor foretager app’en ikke en pålidelig registrering af mine ture i automatisk tracking-funktion?

    Hvorfor foretager app’en ikke en pålidelig registrering af mine ture i automatisk tracking-funktion?

    Vi benytter en forholdsvis ny teknologi til automatisk registrering af bilture. Derfor kan der opstå forsinkelser i registreringen af ture. I sjældne tilfælde kan det desværre også betyde, at nogle ture kun registreres delvist eller slet ikke registreres. Vi arbejder løbende på at optimere den automatiske registrering.

   • Hvad sker der, hvis jeg afbryder registreringen i app’en uden at afbryde min tur, så mine registrerede tracks ikke hænger sammen?

    Hvad sker der, hvis jeg afbryder registreringen i app’en uden at afbryde min tur, så mine registrerede tracks ikke hænger sammen?

    Hvis app’en registrerer, at en tur ikke hænger
    sammen, begynder næste tur med et fuldt opladet batteri igen.

   Analyse uden tracking


   Analyse uden tracking


    • Kan jeg også teste, om jeg ville være kommet frem til min destination med elbilen, selvom jeg ikke kører turen?

     Kan jeg også teste, om jeg ville være kommet frem til min destination med elbilen, selvom jeg ikke kører turen?

     Ja, ved hjælp af predict-funktionen kan du uden at
     køre turen teste, om en strækning er mulig med en elbil.

    • Hvordan kan energiforbruget for en strækning beregnes, hvis jeg ikke selv har kørt den?

     Hvordan kan energiforbruget for en strækning beregnes, hvis jeg ikke selv har kørt den?

     Predict-funktionen gør brug af historiske, gennemsnitlige hastighedsprofiler. Herved kan vi relativt præcist beregne, hvor meget energi disse strækninger kræver.

    Batteri/dataforbrug


    Batteri/dataforbrug


     • Hvordan påvirker app’en min smartphones strømforbrug?

      Hvordan påvirker app’en min smartphones strømforbrug?

      I forbindelse med udviklingen af app’en har det været vigtigt for os at sikre, at den bruger så lidt strøm som muligt. Strømforbruget kan svinge alt efter typen af smartphone og styresystem.

     • Skal jeg have forbindelse til internettet for at kunne benytte app’en?

      Skal jeg have forbindelse til internettet for at kunne benytte app’en?

      Den indledende registrering og beregning af simuleret strømforbrug kræver forbindelse til internettet. Selve tracking-funktionen virker også uden internetforbindelse.

     • Skal lokalitetsdata være slået til?

      Skal lokalitetsdata være slået til?

      Ja, app’en virker kun, hvis den har adgang til din lokalitet. I iOS bør svaret på spørgsmålet om lokalitetsdata være "altid tilladt". Denne accept kan til enhver tid deaktiveres igen i menuen under "Profil – Yderligere indstillinger".

     Biler/rækkevidde


     Biler/rækkevidde


      • Hvilke biler danner grundlaget for simuleringen af mine ture, og hvilke ture jeg får foreslået?

       Hvilke biler danner grundlaget for simuleringen af mine ture, og hvilke ture jeg får foreslået?

       I app’en findes en aktuel portefølje af elbiler (fuldt elektriske og delvis elektriske) fra Daimler AG.

      • Hvor præcis er beregningen af mine ture og anbefalingen af en elbil på baggrund af disse?

       Hvor præcis er beregningen af mine ture og anbefalingen af en elbil på baggrund af disse?

       I forbindelse med udviklingen af app’en har vi været fokuseret på at kunne levere en realitetstro og præcis prognose, så du får de bedste vurderingsmuligheder.
       Desværre er det ikke teknisk muligt at levere en fuldstændig præcis simulation. Vi arbejder løbende på at forbedre beregningerne for at kunne komme med et så præcist resultat som muligt.

      • Er bilens batteri opladet ved første tur?

       Er bilens batteri opladet ved første tur?

       Ja, bilens batteri er 100 % opladet inden første tur.

      • Hvordan simuleres opladningen af bilen?

       Hvordan simuleres opladningen af bilen?

       Ved parkering i nærheden af en personligt oprettet ladestation (ca. 500 m) oplades den simulerede bil med batteriets maksimale ladeeffekt/ladestationens maksimale effekt.

      Opladningsmuligheder


      Opladningsmuligheder


       • Hvilke lademuligheder vises i app’en?

        Hvilke lademuligheder vises i app’en?

        Der vises både offentlige og personligt oprettede ladestationer i app’en.

       • Er en lademulighed, som jeg selv har tilføjet, også synlig for andre brugere?

        Er en lademulighed, som jeg selv har tilføjet, også synlig for andre brugere?

        Nej, tilføjede lademuligheder er foreløbig private og kan dermed hverken ses eller benyttes af andre EQ Ready App-brugere.

       • Hvor hurtigt oplades bilen ved en lademulighed, som jeg selv har tilføjet?

        Hvor hurtigt oplades bilen ved en lademulighed, som jeg selv har tilføjet?

        Ved parkering i nærheden af en lademulighed, som du har tilføjet manuelt, oplades den simulerede bil med den maksimale ladeeffekt for den individuelt valgte model og den pågældende ladestations tilgængelige kapacitet.

       Temperaturer


       Temperaturer


        • Hvorfor kan jeg vælge forskellige temperaturer?

         Hvorfor kan jeg vælge forskellige temperaturer?

         Udetemperaturen er en af mange faktorer, som har indflydelse på rækkevidden. Vi har integreret denne funktion, for at du kan se, hvordan rækkevidden ændrer sig afhængigt af udetemperaturen.

        • Hvordan kan jeg optimere min rækkevidde?

         Hvordan kan jeg optimere min rækkevidde?

         Faktorer som køremåde, hastighed, topografi og udetemperatur har indflydelse på energiforbruget og dermed på den faktiske rækkevidde. Ensartet kørsel med tilpasset hastighed kan øge rækkevidden.

        • Hvorfor kan hybridbiler ikke simuleres fuldt elektrisk ved lave temperaturer?

         Hvorfor kan hybridbiler ikke simuleres fuldt elektrisk ved lave temperaturer?

         Ved lave temperaturer omkring frysepunktet kan det forekomme, at der ikke kan køres elektrisk i hybridbiler, da det kan være en fordel at benytte forbrændingsmotoren på grund af den genererede varme.

        Generelt


        Generelt


         • Hvilken merværdi giver EQ Ready App mig?

          Hvilken merværdi giver EQ Ready App mig?

          EQ Ready App giver dig mulighed for at tracke din kørsel i hverdagen og for at teste, om en elbil passer ind i din hverdag allerede på nuværende tidspunkt. Over en lang række køreture simuleres den daglige brug af bilen, som om du kørte en elbil.

         Data


         Data


          • Hvordan beskyttes mine data?

           Hvordan beskyttes mine data?

           Daimler AG træffer tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de data, som vi administrerer, mod manipulation, tab, ødelæggelse og adgang for uvedkommende. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende i overensstemmelse med den teknologiske udvikling. Du finder yderligere detaljer under app’ens informationer (infotegn øverst til højre).

          • Hvordan behandles dataene?

           Hvordan behandles dataene?

           Daimler AG indsamler, behandler og anvender kun dine personoplysninger i forbindelse med app’en og dens funktioner i det hertil nødvendige omfang eller i det omfang, hvortil du eventuelt har givet dit samtykke til en mere vidtgående anvendelse. Til dette formål benytter app’en personlige data, som du indtaster, og, hvis du accepterer dette, data, som er tilstede på enheden eller genereres ved brug af enhedsfunktioner (tracking). Du finder yderligere detaljer under app’ens informationer (infotegn øverst til højre).