In-Car Office

Din Mercedes som kontor: Få klaret dine gøremål i bilen – med office-løsninger, der er optimeret specielt til dette.

In-Car Office

Din Mercedes som kontor: Få klaret dine gøremål i bilen – med office-løsninger, der er optimeret specielt til dette.

In-Car Office
  • Automatisk adgang til telefonmøder, inkl. indtastning af pinkode
  • Automatisk navigation til stedangivelsen i mødekalenderen
  • Visning af indgående mødedetaljer (fx organisator, deltagere osv.)
  • Automatisk opkald fra opgavelisten med gemte telefonnumre (fx kontakter, hotel osv.)