Monteringsvejledning: MAGIC VISION CONTROL

Monteringsvejledning: MAGIC VISION CONTROL

Den ønskede video er desværre ikke tilgængelig i øjeblikket. Prøv igen senere.
Se igen

Vær opmærksom på, at viskerarmene skal stilles lodret ved udskiftningen. Du finder oplysninger herom i instruktionsbogen til din bil.

Afmontering af vinduesviskere:

Afmontering af vinduesviskere:

Grafikken viser, hvordan viskerbladsadapteren afmonteres.
Grafikken viser, hvordan viskerbladsadapteren afmonteres.
Grafikken viser, hvordan viskerbladsadapteren afmonteres.

Montering af vinduesviskere:

Montering af vinduesviskere:

Grafikken viser, hvordan viskerbladsadapteren monteres.
Grafikken viser, hvordan viskerbladsadapteren monteres.
Grafikken viser, hvordan viskerbladsadapteren monteres.

Særtilfælde: Stik, der glider.

Grafikken viser den forkerte position for stikket, der er gledet ud.

Forkert: Stikket er gledet ud.

Grafikken viser den korrekte position for stikket.

Korrekt position.

Særtilfælde: Stik, der glider.

Det kan ske, at det stik til vand og strøm (ved opvarmet vinduessprinkleranlæg), der sidder på viskerarmen, glider ud af den korrekte position ved afmonteringen af det gamle viskerblad (billede til venstre). I så fald skal du gøre følgende:

  • Tryk stikket tilbage til korrekt position (billede til højre), så det går hørbart i indgreb.
  • Montér den nye visker.
  • Før først viskerarmen til serviceposition (billede 1 fra afmontering) og derefter igen til driftsposition (billede 3 fra montering) for at sikre stikforbindelsen.