Målrettet bjærgning kan redde liv

Vejledningerne til rednings- og bjærgningstjenester skal ses som et led i Mercedes-Benz' integrerede sikkerhedsfilosofi:
For at sikre kunderne mest mulig beskyttelse tager ingeniørerne hos Mercedes-Benz højde for alle sikkerhedsaspekter – lige fra undgåelse af faremomenter til optimal hjælp efter en ulykke.

Når rednings- og bjærgningsfolk ankommer til et ulykkessted, skal det være muligt at nå ind til alle personer. Derfor ser vi det som vores pligt målrettet at informere om vores biler og deres sikkerhedssystemer.

Du kan få flere oplysninger ved at læse vores vejledninger for rednings- og bjærgningstjenester.