Sværgodstransport på den lette måde.

Actros op til 250 ton.

Med Actros op til 250 ton introduceres en sættevognstrækker, som konsekvent er konstrueret til transport af særligt tung og stor last. Og desuden: Actros op til 250 ton sætter nye standarder, hvad angår komfort, ydelse og fleksibilitet. Når man ser dem første gang, når man sidder i dem under kørslen og i pauser – med GigaSpace- og BigSpace-førerhusene opnår man præcis den arbejds- og opholdskomfort, som er nødvendig i forbindelse med tunge transportopgaver.

Med de stærke og pålidelige EuroVI-motorer, gearskifteautomatikken Mercedes PowerShift 3 og turboretarderkoblingen råder den over en stærk og ekstrem belastbar drivline, som giver præcis den ydelse, der er brug for i praksis i sværgodstransporten. Og for også at kunne anvende den enorme ydelse på en pålidelig måde har vi udstyret Actros op til 250 ton med en særligt robust chassis-, affjedrings- og rammekonstruktion, som overfører de tilgængelige kræfter til vejene med præcision, selv ved maksimal lastudnyttelse.

Den maksimale fleksibilitet og optimale anvendelse er sikret med den store variation af udstyr og typeserier, så man kan konfigurere den perfekte lastbil til så godt som enhver form for opgave. Det er ikke svært at transportere tung last. Actros op til 250 ton.