Fabrikken i Wörth

Fabrikken i Wörth – et sted med store traditioner

Natur og teknik går hånd i hånd på Daimler AG’s fabrik i Wörth – verdens største samlefabrik for lastbiler. Siden 1963 har mere end tre millioner erhvervskøretøjer forladt fabrikken med stemplet „Made in Wörth“.

Sammen om en mobil fremtid

Hver dag laves der op til 470 lastbiler på fabrikken i Wörth – hvert tredje minut ruller der en lastbil af samlebåndet. På denne måde viderefører vi Mercedes-Benz lastbilernes stolte traditioner, der tog deres begyndelse med opfindelsen af den første lastvogn i 1896. Og både nu som dengang for mere end 100 år siden er vores biler banebrydende med hensyn til teknik, sikkerhed og rentabilitet.

Vi sætter nye standarder for kvalitet og pålidelighed med fem forskellige typeserier, der fremstilles til kunderne af vores medarbejdere og samarbejdspartnere i fællesskab. Fabrikken i Wörth skaber mobilitet over hele verden – på alle fem kontinenter kører der lastbiler „made in Wörth“ rundt og bidrager til verdens mobile fremtid.