Lær at køre din lastbil mere sikkert

De fleste uheld skyldes menneskelige fejl.

Der bygges stadig flere avancerede sikkerhedssystemer ind i vore biler, som f.eks. stabiliseringsprogrammer, sporassistent og afstandsregulering. Alligevel viser undersøgelser, at de fleste ulykker hverken skyldes bilen eller vejen, men derimod førerens manglende evne til at reagere hurtigt og korrekt i en kritisk situation. Men det kan læres!
Så hvis du vil være mere sikker på vejen, bør du lære dine egne reaktioner og din adfærd i trafikken bedre at kende. Og øve dig på alle de tekniske muligheder for at undgå ulykker, der er bygget ind i en ny Mercedes-Benz lastbil.

Tilbud til alle Mercedes lasstbils kørere.

Derfor tilbyder vi alle ejere og chauffører af en Mercedes lastbil - ny som gammel (Atego, Econic, Axor eller Actros) - et skræddersyet køreteknisk kursus. Du gennemfører kurset i din egen Mercedes lastbil – det er jo den, du skal køre i til hverdag. Der er dog også mulighed for at leje en Mercedes lastbil, men antallet er begrænset. Under hele forløbet er du i hænderne på FDM Sjællandsringens garvede instruktører.

Køreteknik og risikovurdering.

Kurserne er særligt tilrettelagt for kørere af Mercedes-Benz lastbil, og kurset handler dels om risikovurdering, dels om køreteknik. Køreteknik og risikovurdering går ud på at lære bilens opførsel at kende i kritiske situationer. Desuden handler det om at øve sig i at udnytte bilens tekniske udstyr bedst muligt. Og endelig om at kunne ’læse’ trafikken og om at kende dine egne reaktioner.