Miljø

Kompromisløs og miljøvenlig

Den nye generation af motorer opfylder de lovkrav, der kommer til at gælde fra 2014, og nedsætter emissionen af dieselpartikler og kvælstofilte med 90 % i forhold til Euro V. De støj- og emissionssvage 6-cylindrede dieselmotorer er aktivt medvirkende til at skåne miljøet.