Superkræfter til superpræstationer.

Arocs Loader og Arocs Grounder.

Branchespecifikke bilkoncepter.

Med den ny Arocs bliver entreprenørkørsel mere effektiv end nogensinde før. For også at kunne leve op til dette krav i tilfælde, hvor nyttelasten spiller en særlig vigtig rolle – f. eks. i forbindelse med tippeladskøretøjer og betonblandere – samt under vanskelige betingelser har vi udviklet Arocs Loader* og Arocs Grounder*.

* Nogle modeller kan sandsynligvis først leveres fra 07/2013.

Til nyttelastfølsomme transporter.

I forbindelse med Arocs Loader har vi testet alle muligheder i forhold til at reducere egenvægten, og i de tilfælde, hvor det har været teknisk muligt, har vi konsekvent omsat idéen til praksis. Dette har resulteret i nyttelastoptimerede 4 x 2-sættevognstrækkere, der hører til de letteste inden for byggebranchen. Og 8 x 4/4-betonblandere med en tilladt totalvægt på 32 t, som gør det muligt at levere 8 kubikmeter færdigbeton pr. kørsel takket være den meget lave egenvægt på maks. 9.250 kg. Det kan betale sig. Fra første dag.

For større belastningsevne.

Arocs Grounder er konstrueret til ekstreme arbejdsopgaver under svære betingelser. Med andre ord: Ved hjælp af en lange række tekniske tiltag er den endnu mere robust, og samtidig er den meget stabil og tåler store belastninger.

Med Arocs Loader og Arocs Grounder får du alt i alt to topmodeller, som kan gøre dig endnu mere effektiv i byggebranchen. Kontakt din Mercedes-Benz partner for yderligere oplysninger og muligheder med hensyn til din helt egen bilkonfiguration.