Kør mere effektivt, og byg mere effektivt.

I forbindelse med udviklingen og konstruktionen af Arocs er der gjort en lang række tekniske tiltag, som kun havde et mål for øje – nemlig effektivitet. Det vil sige: Et lavere forbrug og færre omkostninger. Fra første dag. Og gennem hele anvendelsestiden.

Med Arocs bliver entreprenørkørsel mere effektiv end nogensinde før. Fordi den sparer dér, hvor der er noget at hente: På forbruget. Her spiller gearskifteautomatikken Mercedes PowerShift 3, der er standard i Arocs, en vigtig rolle. Men den høje effektivitet, der kendetegner Arocs, starter allerede længere fremme. Takket være dens trækstærke Euro VI-motorer, der ikke kun bruger mærkbart mindre brændstof, men også har en væsentlig længere levetid. Forbrugsoptimerede sekundære forbrugere, finpudset aerodynamik og en lav rullemodstand bidrager ligeledes til lavere brændstofomkostninger.

Hertil kommer hjælpeprogrammerne til føreren i form af FleetBoard® EcoSupport, der er standard, og FleetBoard® kørestilsanalyse, der fås som ekstraudstyr. Også de er med til at spare brændstof.

Med henblik på at holde de samlede omkostninger nede har vi desuden sørget for, at Arocs har lange, belastningsafhængige serviceintervaller samt en reparations- og vedligeholdelsesvenlig konstruktion. Den længere levetid, der kendetegner mange af komponenterne, og ikke mindst den forbilledlige opbygningsvenlighed er ligeledes med til at gøre Arocs mere rentabel.

Alt i alt: I enhver anvendelsessituation i byggebranchen bidrager Arocs afgørende til, at du bliver endnu mere effektiv og får endnu mere succes ude på vejene. Hver dag. I enhver anvendelsessituation i byggebranchen.