Miljørigtig produktion er vores koncept

Reduktion af direkte og indirekte CO2-emission

Frem til 2012 vil vi sænke den produktionsbetingede CO2–emission pr. bil med 20 procent i forhold til 2007. Dette resultat skal opnås som summen af mange enkelte tiltag, f.eks.

  • udnyttelse af geotermisk energi inden for rammerne af et helhedskoncept for varme- og kuldeforsyning i den nye produktionshal i Rastatt. CO2-besparelse: Omkring 2.600 tons pr. år;
  • optimering af opvarmning, køling og ventilering af bygninger ved hjælp af nye, mindre emissionstunge maskiner. Gennemsnitligt 23 procent lavere ventilationsrater er ensbetydende med 30.000 MWh mindre varme og 22.000 MWh mindre strøm om året. CO2-besparelse: Omkring 19.500 tons pr. år;
  • produktion af CO2-neutral strøm med fotovoltaiske anlæg på flere driftssteder.

Reduceret emission af opløsningsmidler

Ressourcevenlig teknologi og intet affald