Mercedes-Benz retningslinjer
for mobilitet og miljøbeskyttelse

1. Vi påtager os at leve op til morgendagens miljøkrav.

2. Vi udvikler produkter, der er særligt miljøvenlige i deres respektive markedssegmenter.

3. Vi udformer alle trin i produktionen så miljøvenligt som muligt.

4. Vi tilbyder vores kunder miljøbevidst service og miljøbevidst information.

5. Vi tilstræber at opnå en forbilledlig miljøbalance på verdensbasis.

6. Vi informerer vores medarbejdere og offentligheden grundigt om miljøbeskyttelse.