Mercedes-Benz Mobilo

Nå frem med garanti – en god fornemmelse

* Ved opfyldelse af de Mobilo-betingelser, der gælder for bilen.

** For biler som er registreret mellem 01.04.2008 til 31.12.2014, gælder aftalen i 4 år

Mobilitetsgarantier