Sikkerhed som grundtanke

Det integrale sikkerhedskoncept fra Mercedes-Benz opdeler bilsikkerheden i fire faser:

Fase 1: Sikker kørsel

Fase 2: I faretruende situationer

Fase 3: I tilfælde af en ulykke

Fase 4: Efter en ulykke

For at mindske følgeskaderne efter en ulykke og gøre det lettere at redde passagererne ud kan der alt efter ulykkens type og omfang, som registreres af systemet, træffes forskellige foranstaltninger:

  • Bedst mulig beskyttelse: Motoren kan slukke automatisk og brændstoftilførslen afbrydes.
  • Iøjnefaldende belysning: Havariblinksystemet og kabinens nødbelysning kan aktiveres automatisk for at undgå følgeulykker og gøre det lettere at finde bilen, hvis den har været udsat for en ulykke.
  • Automatisk udluftning: I tilfælde af en udløsning af airbags vil ruderne automatisk blive rullet ned.
  • Åbning uden vanskeligheder: Efter en ulykke kan dørene låses automatisk op, så det bliver nemmere for personerne i bilen eller eventuelle hjælpere at åbne dem.
  • Bedre redningsmuligheder: Der er integreret kollisionsfuger mellem skærm og dør, som gør det lettere at åbne dørene efter en frontalkollision.

[1] Forudsætning: Fungerende internetforbindelse.

GLS

Fascination

Alle fakta

Rådgivning og salg