Sikkerhed som grundtanke

Det integrale sikkerhedskoncept fra Mercedes-Benz opdeler bilsikkerheden i fire faser:

Fase 1: Sikker kørsel

Fase 2: I faretruende situationer

Fase 3: I tilfælde af en ulykke

Fase 4: Efter en ulykke

For at mindske følgeskaderne efter en ulykke og gøre det lettere at redde passagererne ud kan der alt efter ulykkens type og omfang træffes forskellige foranstaltninger. Denne måde at hjælpe redningsfolkene på er et vigtigt element i sikkerhedsfilosofien fra Mercedes-Benz.

  • Iøjnefaldende belysning: Havariblinksystemet og kabinens nødbelysning kan aktiveres automatisk for at undgå følgeulykker og gøre det lettere at finde bilen, hvis den har været udsat for en ulykke.
  • Beskyttet bedst muligt: Motoren kan slukke automatisk og brændstoftilførslen afbrydes.
  • Dørene kan låses op automatisk, så det bliver lettere at redde personerne i bilen ud.

[1] Forudsætning: Fungerende internetforbindelse.

GLA

Fascination

Alle fakta

Rådgivning og salg