For større effektivitet – i dag og i fremtiden

Specielt udviklet til tung distributionskørsel

For at øge effektiviteten inden for tung distributionskørsel yderligere har vi i forbindelse med udviklingen af Antos fået vores ingeniører og designere til at fokusere på de områder, hvor Antos kan fremtidssikres bedst muligt, og hvor det har været muligt at reducere omkostningerne mest effektivt. Ud over de nye førerhuses optimerede aerodynamik, en reduceret rullemodstand samt sekundære forbrugere med reduceret forbrug skyldes den ny Antos’ lavere forbrug og højere effektivitet først og fremmest de forbrugs- og emissionsreducerede Euro VI-motorer og Mercedes-Benz’ udstødningsteknologi. Allerede i dag opfyldes den udstødningsnorm, der først træder i kraft i 2014 – og dét som standard. Og med partikelfilteret, der ligeledes er standard, er du også godt rustet til fremtiden. Således sikrer Antos ikke bare renere luft i bykernerne, men opfylder også kundernes ønske om CO2- og partikelreducerede transportløsninger.

Bedre indtjening – fra dag ét

Antos store effektivitet afspejler sig også i dens opbyggervenlige konstruktion, der særligt opfylder kravene i forbindelse med de mange ladvognskøretøjer inden for tung distributionskørsel. Ved udvælgelsen, monteringen og tilslutningen af opbygningen og ikke mindst også ved integreringen af dens betjeningselementer og indikatorer. Kort sagt: Alt er skruet sammen med henblik på at få din Antos hurtigt og rentabelt i drift. Lange serviceintervaller på op til 120.000* km, en reparations- og servicevenlig konstruktion samt længere levetid for en lang række komponenter er alt sammen med til at sænke omkostningerne. Derudover får du med Antos adgang til omfattende service- og tjenesteydelser såsom FleetBoard®, så du kan udforme eksempelvis din virksomheds logistikprocesser endnu mere effektivt og dermed skabe de helt rigtige forudsætninger for at gøre distributionskørsel fra 18 t så rentabel som muligt. I dag og i fremtiden.

* Afhængigt af motorvariant.